Sadržaj

Predgovor

Monografija Sela Polače i Turić

Geografski položaj sela

Reljef sela

Drage

Šipkova draga

Mostinova draga

Jazmok

Markovačka draga

Draga Duliba i Lulića draga

Kanjon Krčića

Glavice

Polja

Reljef i vegetacija

Dinara

Dinarski prevoji

Sivo brdo

Kozjak

Pakovo brdo

Oštre glavice

Alin klanac

Plješevica

Vode

Mandušić

Kapnica

Bunari

Čatrnje

Lokve

Snežnice

Klima

Vetrovi

Putevi

Naseljena mesta u okruženju

Stanovništvo

Naseljavanje

Borbe sa Turcima

Polački i turićki hajduci

Riza Širbegović

Alin klanac

Kultura i običaji

Crkva sv. Petra i Pavla

Braskova kuća

Crkveno imanje

Sveta liturgija

Polačko groblje

Prenos pokojnika do grobnog mesta

Oplakivanje pokojnika

Sedmina (daća)

Prekađivanje groba

Škola

Građevinarstvo

Kuhinja – vatrena kuća

Ručak i večera

Guvna

Sjenice

Garotine

Trgovina

Stočarstvo

Pčelarstvo

Lečenje ljudi

Lečenje od ujeda zmije

Vađenje zuba

Higijena ljudi

Lečenje stoke

Zemljoradnja

Vinogradarstvo

Voćarstvo

Priprema zimnice

Graditeljstvo kao zanimanje

Polački i turićki crep

Pečalba

Anegdota za grupu „francuskih“ pečalbara

Kućna ženska radinost

Kućna muška radinost

Jedinice mere

Običaji

Crvena kapa

Molitva

Krsne slave

Pregled krsnih slava po prezimenima

Badnje veče

Božić

Crkvena zvona

Pronšion – Litije

Sajmovi

Prošnja i prstenovanje devojke

Svadba

Otmica mlade

Pođani

Gendaruše

Dotarice

Kumstvo

Mobe

Bezvolni dan

Anegdota za bezvolni dan

Prela

Porođaj žene

Anegdota za jedan porođaj

Druga anegdota

Telenje krave

Utucanje bika, ovna, jarca

Jalovljenje – štrojenje

Stavljanje pregače

Zabrana sklapanja braka

Sport

Prigodne anegdote

Prigodne pripevke

Prvi svetski rat (1914 – 1918)

I izuzetak

II izuzetak

III izuzetak

Mobilisani odlaze u rat protiv Srbije i Crne Gore

Anegdota

Period razvoja 1918 – 1941.

Napredak školstva

Učitelj „trojanski konj“

Uspon crkve

Pečalba

Razvoj građevinarstva

Predznaci II svetskog rata

I predznak

II predznak

III predznak

II svetski rat

Markovica je osetio katastrofu

Pojava prvih ustaša – Hrvata

Nadmetanje braće Popovića

Tragedija Mihaila Popovića

Ubistvo Paje Popovića

Prvi udarac nožem u Polačane

Teskera Ante „Loparina“ je svedočio

Crkveni inkvizicioni sud

hrvatskih ustaša

Inkvizicija

Drska upadica Đure Vučkovića „Vidakovića“

Presuda

Jedan je pobegao - Dušan Čimbur

Loparina i dalje svedoči

Čimburovo kazivanje

Obraćam se mrtvima

Spisak zverski potučenih Polačana i Turićana

Tragedija u glinskoj crkvi

Svedok otišao tiho

MAGNUM CRIMEN

Pola vjeka klerikalizma

Nepotpuni broj poginulih u ratu

1941 – 1945

Žandari prikupljaju oružje

Nemamo vođe

Pop, vojvoda, Momčilo Đujić

Prvi zbegovi

Priprema juriša

Dve puške Đurendića

Polačko – turićki juriš na žandare

Dušan „Lakanović“ Maglov beži ispod noža

Posle pada žandarmerije

Srpska bolećivost

Period avgust – decembar 1941.

Simega Bosnić spašava selo

Način signalizovanja opasnosti

Heroj Nine Vučković „Milendić“

Period posle Ninine drame

Prvi organizovani pohod četnika

Štikovo

Durbaba

Partizanska ilegala

Četnički sudovi

Milosrđe četničkog suda

Zaštita dece, žena i staraca

Analiza bitke na Kozari 1943.

Partizanski sudovi

Tragičan 27. jun 1942. godine

Glad stanovništva

Bežanje kući iz partizana i četnika

Borba za prevlast 1942.

Dolazak Crnogoraca

Crnogorska partizanska propaganda

Pripreme Crnogoraca za borbu

Borbena crnogorska operacija

Rezultat crnogorske borbe

Druga egzekucija

Crnogorsko – italijansko – četnički okršaj

Crnogorske kuhinje

Italijanski avion bombarduje Polaču 1942.

Januara 1943. dolaze nam hercegovački četnici

Daljnji tok 1943. Godine

Borba na Sivom brdu

Savezničko bombardovanje

Ubitačno oružje deca koriste kao igračke

Eksplozija na ognjištu Dušana Milivojevića

„Pilipovića“

Vreme posle II svetskog rata

Partizanska osveta

SKOJ-evci i crkva

Kretanja posle 1945. godine

Kolektivizacija

Izgradnja zadružnog doma i škole

„Dobrovoljne“ omladinske radne akcije

Mitingovanje, špijunaža, životne muke

Dugogodišnje pripreme za cepanje Jugoslavije

1971 – 1991.

Raspad SFRJ

Šta sada, nakon svega???

Napomena

O piscu